RSS Feed
 1. திரு சோ ராமசாமி மறைவு – தேசத்தின் இழப்பு

  December 7, 2016 by Guest Author

   

  திரு சோ ராமசாமியின் நீண்ட கால வாசகன் / ரசிகன் என்ற முறையில் அவரைப் பற்றிய என்னுடைய சில கருத்துக்களை பதிவு செய்கிறேன்.

  திரு சோவைப் போல தேசப் பற்றுடையவரும் , தேசத்தின் நன்மைக்காக சிந்திப்பவரும், எனக்கு தெரிந்த வரை யாரும் இல்லை என்பது தான் எனது திடமான கருத்து.  அதேபோல் தன் மனதுக்கு பட்டதை யாருக்கும் அஞ்சாமல் வெளிப்படுத்தியத்திலும் அவருக்கு நிகர் அவர் தான்.

  cho_ramaswamy_20121105_350_630

  (more…)


 2. Achcham Yenbadhu Madamaiyada

  November 12, 2016 by Ajay

  I have so many questions. Firstly, why did a 2 hour portfolio video of Manjima Mohan face so many issues and take so long to shoot? If the other guy who keeps tagging along with her for no particular reason was the one creating all the problems, he could have been replaced with anyone else easily. Why did they spend so much time writing a story and a screenplay just to show how beautiful someone looks? It’s not like anyone is going to notice all these when people are too busy drooling at Manjima. The production value seemed a little over the top for a portfolio video, in my opinion.

  Achcham Yenbadhu Madamaiyada

  (more…)


 3. Thodra Pakkalam

  October 15, 2016 by Ajay

  Here, I try to talk about my interpretation of this scene in Thalapathi where the brilliance of it mesmerises me every time I watch it. Apart from the adrenaline rush Rajini gives us with his charisma and the to-go dialogue that every single person who has watched this film has used at least once in his life whenever he is being threatened by someone, this scene contains a lot more to look out for. This just a result of boredom and inspiration from various video essay channels out there in YouTube.

  (more…)


 4. Joker – The King

  August 21, 2016 by Ajay

  Don’t you hate it when you go to a movie to enjoy for a couple of hours but instead you come out rethinking your entire life decisions and cry yourself to sleep due to crippling depression and then later wake up to realise you were just glad to watch such a beautiful movie? Joker gave me such roller coaster of emotions before, during and after the movie. First you laugh at the protoginist, get angry at him and then later you laugh with him, cry with him, cry for him, get angry with him and in the end you feel sad because the movie is over. This was one of the movies where you know things aren’t going to end well and still feel bad when it eventually happens.

  Joker

  (more…)


 5. Kabali

  July 23, 2016 by Ajay

  Jerry Seinfeld once said, in a Seinfeld round table, that he was afraid that the show would lose quality after it became successful and when they had more money to spend. Not many people can handle success and money well and Ranjith definitely doesn’t seem like one of them. There are a lot of people who could be at fault for Kabali to turn out to be such a disappointment. I’m sure Ranjth had a lot of pressure on him while making this movie and the result makes it quite evident that he is definitely not capable of handling those so early in his career. To be honest, I did not have much expectations for this film, or for any films nowadays (mainly because apathy has taken over all my emotions lately). This film had every element in it for it to be a whopping success and a colossal failure and we can all be glad that it fell somewhere in the middle.

  Kabali

  (more…)


 6. Ruminations on Iraivi

  June 12, 2016 by Guest Author

  Someone recently pointed out how reviews of anything are now titled ‘Thoughts on …’, in what is possibly an attempt to straddle the middle ground and emphasize that they’re just that, one’s thoughts. In that sense, this post is aptly titled, as Iraivi is a movie that will force you to think. And like the other meaning of the word, it will force you to chew the cud for quite a while, be it by watching it a second time in the theater, or multiple times in your mind.

  Iraivi

  (more…)


 7. Conversation on Iraivi

  June 12, 2016 by Ajay

  Today Ajay and I have decided to create as many spoilers as possible for ‘Iraivi’ in a Q and A format.

  Iraivi

  (more…)


 8. Idhu Namma Aalu – Intentional Neurotoxic Act

  June 6, 2016 by Guest Author

  Not a review per se, just a coherent rant about this film I watched recently called Idhu Namma Aalu.

  When I exited the theatre after watching Idhu Namma Aalu, I wondered if there’s a word exclusive to the world of Kollywood films, to point out that the film had its fun moments for a few minutes, and for the rest of the time you wished you had every strand of hair pulled off from your skin or be stabbed like Jon Snow. Why don’t they put statutory warning messages ahead of such films?

  Let me be the first one to try and coin a term/reference metric that refers to any motion feature which is worth just ten minutes of your time and you are better off watching it on YouTube, as a video titled “Best comedy scene from ….” instead of experiencing an ordeal in the theatre.

  *thinks*

  INA!

  The term is INA- an acronym that stands for Intentional Neurotoxic Act (‘Intentional’ being the operative word.)Fitting, isn’t it? I hope, in the near future we see people use this term widely.

  Macha! How was the movie da?” “It’s not bad. But it’s INA. Better to stay away.

  Idhu Namma Aalu

  (more…)


 9. 24

  May 13, 2016 by Ajay

  I am a huge fan of science fiction films. I am also a huge fan of films that know their audience and spoonfeed them as much as needed. It is not reasonable to have more than 30 minutes of silence involving just primates right in the beginning of the film and expect tamil audience to completely comprehend it the first time they watch it. At the same time, it is also not reasonable to make something like 7aam Arivu and expect people to like it. Indru Netru Naalai found the perfect middle ground in-between recently. And now 24 also has joined the league. It is a good science fiction film with the right amount of spoonfeeding that won’t make any viewer feel too stupid or too smart.

  24

  (more…)


 10. Theri – Unnecessary

  April 29, 2016 by Ajay

  I decided to start my summer vacation by watching Theri and I blame myself for this decision. Having access to so many awesome stuff through Netflix and HBO GO, I decided to watch this in a stupid cam print (Go ahead. Judge me.). Not watching the movie in a proper theater with a proper audience might have caused me to have a negative opinion about the film but I don’t think the theater experience would have made any impact in my opinion for this excuse of a writing. Apart from the obvious “vijay fans” jerkfest and the “typical commercial masala drama family audience children’s women friendly genre”, I will try to explain what else that did not work out for me in the film. If you are a fan of anyone related to this film and if you have come this far in this review, I would urge you to stop and read some paid reviews like behindwoods or indiaglitz or watch the other annoyance in the name of video reviews. Continue at your own cost.

  Theri

  (more…)